2013-10-21 11:17:49

DAN HRANE

Integriranim nastavnim danom Pjesma mlina zrnu rasula srce obilježili smo Međunarodni dan hrane i Dane kruha. Nastavne predmete svaki učitelj je prilagođavao, integrirao i korelirao s temom integriranoga dana.

Kreativnošću učenika i učitelja te različitim metodama, tehnikama i pristupima dobili smo cijeli dijapazon događanja: pričaonice, posjete pekarama, izradu kruha i krušnih proizvoda, plakate, upute za kuhanje tradicionalnih jela,radionice zdrave prehrane, primjenjivali upitnike o ishrani, pekli i kuhali kestene, pjevali i blagoslivljali kruh.


Osnovna škola Dubovac Karlovac