2013-09-20 07:16:00

7. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE

 

U Opatiji je 13.9.2013. godine održan 7. susret gradova i općina – prijatelja djece. 

Grad Karlovac su predstavljale učenice OŠ Dubovac: Anđela Mlačak, Maja Prahović, Marija Babić, Petra Sumina i Dorja Turkalj.

Susret je bio ispunjen različitim sdržajima za učenike i odrasle. Učenici su sudjelovali u radionicama za djecu te su razgledavali Opatiju. Za odrasle su organizirana predavanja i radionice.

Tema skupa bila je participacija djece u životu lokalne zajednice. Učenici OŠ Dubovac predstavili su se projektom Karlovačka Zvijezda.


Osnovna škola Dubovac Karlovac