2013-05-13 10:22:07

MEĐUNARODNI DAN OBITELJI U SLIKOVNICI

U srijedu 15. svibnja 2013. godine bit će održana radionica izrade taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu u OŠ Dubovac u trajanju od 10,40 do 13,00 sati.

Tekst će na Brailleovo pismo prepisati slijepa učenica, dok će učenici-članovi likovne grupe pripremati materijal za slikovnicu. Radionicu vode Aleksandra Škrtić, Andrea Grkovski Zimet te Ana Sudarević.

Kroz radionicu će biti obilježen Međunarodni dan obitelji te 100. obljetnica romana o Hlapiću, dječaku bez roditelja i obitelji.


Osnovna škola Dubovac Karlovac