2013-05-01 07:27:00

PRIJAVE ZA SREDNJU ŠKOLU

Budući da su od ove godine prijave za upis u srednju školu u priličnom dijelu prebačene na razrednike osmih razreda i stručno osoblje osnovnih škola, u privitku možete naći dokumente koji će vas uputiti što trebate činiti i u kojim vremenskim rokovima.


Osnovna škola Dubovac Karlovac