2021-01-14 11:50:00

ŠTO UČINITI U SLUČAJU POŽARA?

Poštovani, 

u prilogu se nalazi edukativni film koji nas na šaljiv način, prihvatljiv djeci i mladima uči što činiti u slučaju požara. Rezultat je suradnje UNICEF Ureda Hrvatska i DUZS-a na području zaštite djece u velikim nesrećama i katastrofama.


Osnovna škola Dubovac Karlovac