2021-01-14 12:40:51

ŠTO UČINITI U SLUČAJU POTRESA?

Poštovani, 

u prilogu se nalazi edukativni film koji nas na šaljiv način, prihvatljiv djeci i mladima uči što činiti u slučaju potresa. Rezultat je suradnje UNICEF Ureda Hrvatska i DUZS-a na području zaštite djece u velikim nesrećama i katastrofama.


Osnovna škola Dubovac Karlovac