2020-07-15 16:52:51

ODABIR UDŽBENIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Sukladno članku 10. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018) OŠ Dubovac objavljuje Odluku o odabiru udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike za OŠ za šk. god. 2020./2021.


Osnovna škola Dubovac Karlovac