2020-05-28 08:57:18

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Poštovani roditelji, učenici i učenice,

Na linku:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html  možete pronaći Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.god. 2020./2021. Sve obavijesti i novosti moći ćete pronaći na web stranici škole, a učenici i učenice će biti obaviješteni i preko Edmoda te svojih razrednika. 


Osnovna škola Dubovac Karlovac